מאיר, חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

חדשות ואירועים

 124 כלי צמ"ה וולוו נמסרו במחצית הראשונה של השנה .

124 כלי צמ"ה וולוו נמסרו במחצית הראשונה של השנה .

July 21, 2015

 

בששת החודשים הראשונים של השנה, מסר אגף צמ"ה במאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, 124 כלי צמ"ה וולוו, לעומת 111 כלים שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד,גידול של 11%.

בתקופה הנסקרת נמסרו 74 מעמיסים אופניים במשקלים של 10-30 טון שהם 40% מהשוק.
26 מחפרים זחליים במשקלים של 20-70 טון – 19% מהשוק, 5 מעמיסים קומפקטיים שהם 18% מהשוק, 3 משאיות פירקיות – 15% מהשוק.
כמו כן נמסרו 16 מיני מחפרים, מכבשים, מחפרונים ומחפרי גלגלים.
יצוין, כי במרוצת ששת החודשים הראשונים של שנת 2015 הגביר האגף את שיווקם של מיני מחפרים מדיגמי – EC18C ו – EC18D, EC27C, ו – EC25D.

site/bottom/nagish מונסייט תוכנה בניית אתרים