מאיר, חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

חדשות ואירועים

"מאיר" שברה את כל השיאים של וולוו צמ"ה בישראל

"מאיר" שברה את כל השיאים של וולוו צמ"ה בישראל

January 10, 2018
"מאיר" שברה את כל השיאים של וולוו צמ"ה בישראל
.285 כל צמ"ה נמסרו בשנת 2017

בשנת 2017 נשברו כל שיאי המסירות של וולוו צמ"ה בישראל.
במרוצת השנה מסר אגף צמ"ה במאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ 285 כלי צמ"ה.
בהשוואה לשנת 2016 נרשם גידול של 12%.

התפלגות המסירות הייתה כדלקמן - מחפרים זחליים 20-70 טון - 84 כלים המהווים 29% מהשוק, מעמיסים אופניים - 111 המהווים 36%מהשוק. בשני מוצרים אלה מכרה "מאיר" ב - 2017 את הכמות הגדולה ביותר בארץ. משאיות פירקיות - 16 שהם 39% מהשוק.
כמו כן, נמסרו 22 מעמיסים קומפקטיים, 44 מיני מחפרים, 3 מחפרים אופניים ועוד 5 כלים שונים ביניהם מפזרת אספלט.
site/bottom/nagish מונסייט תוכנה בניית אתרים