מאיר, חברה למכוניות ומשאיות בע"מ

חדשות ואירועים

 137 כלי צמ"ה וולוו נמסרו במחצית השנה הראשונה של 2018

137 כלי צמ"ה וולוו נמסרו במחצית השנה הראשונה של 2018

July 29, 2018


137 כלי צמ"ה וולוו מסר אגף צמ"ה במאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, בששת החודשים הראשונים של השנה.
התפלגות המסירות הייתה – מעמיסים אופניים במשקל עצמי10-30 טון - 70 המהווים 41% מסך כל מסירות המעמיסים בקטגוריה זו.
מחפרים זחליים 20-70 טון - 37 שהם 25% מהשוק, משאיות פירקיות 9 שהם - . 41% מהשוק.

כמו כן, נמסרו 15 מיני מחפרים ו – 6 מעמיסים קומפקטיים. נמסר, שבחודשים ינואר – יוני 2018 חלה ירידה בביקושים של כלי צמ"ה בשיעור של 7-19 אחוזים, בהשוואה לשנת 2017 בקטגוריות שנסקרו,למעט בקטגוריה של מיני מחפרים בה נרשמה עליה בביקושים.

site/bottom/nagish מונסייט תוכנה בניית אתרים